• ul. Świętokrzyska 18, Warszawa
  • 022 829 93 52 / 022 829 93 53
  • info@gadmed.pl

Gadmed – najlepsza medycyna pracy w Warszawie

Obowiązujące przepisy prawa zobowiązują każdego stołecznego pracodawcę do skierowania  pracownika na badania pracownicze w Warszawie. Z racji braku wyjątków i konieczności realizacji nałożonego obowiązku warto wybrać placówkę medyczną, której personel dołoży starań, by badanie profilaktyczne było przeprowadzone rzetelnie i zgodnie ze wszystkimi standardami z zakresu medycyny pracy. Dobra przychodnia medycyny pracy Warszawa,  zatrudniająca specjalistów w dziedzinie profilaktyki – a do takich należy Przychodnia Medycyny Pracy i Lecznictwa GADMED – dokładnie oceni stan zdrowia pracownika i stwierdzi, czy może on wykonywać działalność zawodową na wybranym stanowisku. W każdym typie pracy występują bowiem określone przeciwwskazania, które mogą dyskwalifikować kandydata do podjęcia zatrudnienia.

Medycyna pracy Warszawa Centrum – wykonywane badania

Wszystkie badania zlecane w placówce wynikają przepisów obowiązujących w zakresie medycyny pracy, zamieszczonych w Kodeksie Pracy oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy a także wskazówek metodycznych, wydawanych przez Instytut Medycyny Pracy. Centrum Medycyny Pracy Gadmed Warszawa zatrudnia wszystkich specjalistów, których wymagają powyższe przepisy. Czynniki szkodliwe lub uciążliwe, występujące na zajmowanym lub obejmowanym stanowisku pracy wskazują, u których ze specjalistów będzie konieczne odbycie konsultacji.

Badania medycyny pracy dla kierowców w Centrum Warszawy rozpoczynają się od konsultacji okulistycznej. Następnie kandydat lub pracownik jest poddawany badaniu u neurologa, psychologa i laryngologa. Może okazać się konieczne wykonanie badań diagnostycznych, na przykład oznaczenie poziomu glukozy we krwi, audiogram, badanie pola widzenia, a w przypadku osób powyżej 50 roku życia również EKG. Po uzyskaniu wyników lekarz medycyny pracy Warszawa kompleksowo je oceni i wyda odpowiednie orzeczenie lekarskie.

Badania wstępne i okresowe dla pracowników biurowych w Warszawie to często wizyta okulistyczna i zawsze konsultacja lekarza orzecznika. W przypadku stanowiska kierowniczego, diagnostyka poszerzona będzie o lipidogram i EKG, a w przypadku prowadzenia samochodu służbowego – o oznaczenie poziomu glukozy we krwi i badania psychotechniczne.

Lekarze medycyny pracy w Centrum Warszawy – w przychodni GADMED, mieszczącej się na V piętrze budynku przy ulicy Świętokrzyskiej 18 orzekają również o braku przeciwwskazań lub ich istnieniu dla innych zawodów, w tym pracowników ochrony i gastronomii, pracowników fizycznych, pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury i w ochronie zdrowia.

Sprawdź zakres badań na poszczególne stanowiska:

GADMED – medycyna pracy, Warszawa Centrum – zapraszamy serdecznie do zapisania się na wizytę w naszej przechodni medycznej!