• ul. Świętokrzyska 18, Warszawa
 • 022 829 93 52 / 022 829 93 53
 • info@gadmed.pl

Pamiętaj! Przed wizytą:
• przygotuj dowód osobisty (lub inny dokument potwierdzający tożsamość)
• przekaż w Rejestracji skierowanie od pracodawcy
• przed pobraniem krwi poinformuj o stosowanych: insulinie, lekach, leczeniu i suplementach diety
• próbkę moczu (ok. 5 ml) oddaj do jałowego pojemnika (mocz poranny z tzw. środkowego strumienia)
• przekaż pojemnik z moczem do punktu pobrań w godz. 7:40 – 9:45

 • Lekarz/technik radiolog/stomatolog pracujący w narażeniu na promieniowanie jonizujące

  P/ciała anty-HBc Total
  P/ciała anty-HCV
  P/ciała anty-HIV
  ASPAT i ALAT
  Morfologia
  Retikulocyty
  Okulista
  Lekarz medycyny pracy

 • Pielęgniarka/położna/salowa

  P/ciała anty-HBc Total
  P/ciała anty-HCV
  P/ciała anty-HIV
  ASPAT i ALAT
  OB
  Analiza moczu
  Lekarz medycyny pracy

 • Weterynarz pracujący w narażeniu na promieniowanie jonizujące

  ALAT i ASPAT
  Kreatynina
  Morfologia
  Analiza moczu
  Spirometria
  Lekarz medycyny pracy

 • Asystentka stomatologiczna

  P/ciała anty-HBc Total
  P/ciała anty-HCV
  P/ciała anty-HIV
  ASPAT i ALAT
  Analiza moczu
  Lekarz medycyny pracy

 • Ratownik medyczny

  P/ciała anty-HBc Total
  P/ciała anty-HCV
  P/ciała anty-HIV
  ASPAT i ALAT
  Analiza moczu
  Lekarz medycyny pracy

 • Fizjoterapeuta (pole magnetyczne, laser)

  EKG
  Morfologia
  Lekarz medycyny pracy

Zakres wymaganych badań może różnić się od przedstawionych powyżej i jest uzależniony od informacji zamieszczonych przez pracodawcę na skierowaniu na badania oraz zaleceń lekarskich. Cena badań może wzrosnąć w zależności od ew. dodatkowych badań/zaświadczeń w zależności od wskazań lekarza.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy