• ul. Świętokrzyska 18, Warszawa
 • 022 829 93 52 / 022 829 93 53
 • info@gadmed.pl

Pamiętaj! Przed wizytą:
• przygotuj dowód osobisty (lub inny dokument potwierdzający tożsamość)
• przekaż w Rejestracji skierowanie od pracodawcy
• przed pobraniem krwi poinformuj o stosowanych: insulinie, lekach, leczeniu i suplementach diety

 • Fryzjer

  Lekarz medycyny pracy

 • Masażysta

  Lekarz medycyny pracy

 • Kosmetyczka

  ASPAT i ALAT
  P/ciała anty-HBc Total
  P/ciała anty-HCV
  P/ciała anty-HIV
  Lekarz medycyny pracy

 • Manicurzystka

  ASPAT i ALAT
  P/ciała anty-HBc Total
  P/ciała anty-HCV
  P/ciała anty-HIV
  Lekarz medycyny pracy

 • Tatuażysta

  ASPAT i ALAT
  P/ciała anty-HBc Total
  P/ciała anty-HCV
  P/ciała anty-HIV
  Lekarz medycyny pracy

Zakres wymaganych badań może różnić się od przedstawionych powyżej i jest uzależniony od informacji zamieszczonych przez pracodawcę na skierowaniu na badania oraz zaleceń lekarskich. Cena badań może wzrosnąć w zależności od ew. dodatkowych badań/zaświadczeń w zależności od wskazań lekarza.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy