• ul. Świętokrzyska 18, Warszawa
  • 022 829 93 52 / 022 829 93 53
  • info@gadmed.pl

Klauzula informacyjna dla kontrahentów, przedstawicieli kontrahentów,
w tym członków zarządu, pełnomocników kontrahentów lub osób wskazanych do kontaktu
w ramach współpracy z GADMED sp. z o.o.