• ul. Świętokrzyska 18, Warszawa
  • 022 829 93 52 / 022 829 93 53
  • info@gadmed.pl

PRZED SPIROMETRIĄ:

• nie pal papierosów co najmniej 1 godz. przed badaniem,
• odpocznij 30 minut (unikaj intensywnego wysiłku fizycznego, np. wchodzenia po schodach),
• nie pij mocnej herbaty, kawy, napojów gazowanych i nie spożyj obfitego posiłku na 2 godziny przed badaniem,
• na badanie załóż luźne ubranie, niekrępujące ruchów klatki piersiowej.

PRZED POBRANIEM KRWI:

• 24 godziny przed: Unikać intensywnego wysiłku fizycznego
• 12 godzin przed: Nie jeść i nie pić nic oprócz wody
• 1 godzinę przed: Nie palić
• 10-15 minut przed: Usiąść i odpocząć
• Poinformować o stosowanych: insulinie, lekach, leczeniu i suplementach diety.

WYMAZ Z GARDŁA LUB JAMY NOSOWO – GARDŁOWEJ

• pacjent powinien być na czczo, bez uprzedniego mycia zębów

WYMAZ Z NOSA

• przed pobraniem wymazu nie można stosować żadnych kropli donosowych
• nie trzeba być na czczo

BADANIE BAKTERIOLOGICZNE (POSIEW) MOCZU:

• potrzebny jest odpowiedni jałowy pojemnik (do pobrania z punktu pobrań)
• mocz powinien pochodzić z tzw. środkowego strumienia
• do badania powinien trafić mocz poranny
• przed badaniem należy dokładnie umyć bieżącą wodą z mydłem narządy moczowo-płciowe
• pojemnik na mocz należy otworzyć wyłącznie na czas napełnienia go moczem
• do laboratorium przesyła się około 5 ml moczu

WYMAZ Z OKA I WORKA SPOJÓWKOWEGO DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

• materiał najlepiej pobierać rano bez uprzedniego mycia oczu

Godziny w których oddaje się materiał do analizy:
7:40 – 9:45 – tylko w takich godzinach jest otwarty punkt pobrań.