• ul. Świętokrzyska 18, Warszawa
  • 022 829 93 52 / 022 829 93 53
  • info@gadmed.pl

Klauzula informacyjna dla pacjentów, przedstawicieli ustawowych
lub osób upoważnionych przez pacjentów
.