• ul. Świętokrzyska 18, Warszawa
  • 022 829 93 52 / 022 829 93 53
  • info@gadmed.pl

Dla Państwa wygody umożliwiamy pobranie następujących druków,
które należy wypełnić przed wizytą:

Ankieta o stanie zdrowia pacjenta

Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu do wglądu w dokumentację medyczną

Wzór skierowania na badanie – medycyna pracy – dla Pracodawcy

Wzór skierowania na badanie – bad. sanitarno – epidemiologiczne
– dla Pracodawcy

Ankieta VHI dla pracujących głosem