• ul. Świętokrzyska 18, Warszawa
 • 022 829 93 52 / 022 829 93 53
 • info@gadmed.pl

Pamiętaj! Przed wizytą:
• przygotuj dowód osobisty (lub inny dokument potwierdzający tożsamość)
• przekaż w Rejestracji skierowanie od pracodawcy

Jeśli prowadzisz pojazd w celach służbowych:
• badanie poziomu cukru we krwi musi być wykonywane na czczo – 12 godz. bez posiłku i napoju (jedynie woda)
• jeżeli wykonywałeś już kiedyś badanie psychotechniczne – zabierz je ze sobą
• przed pobraniem krwi poinformuj o stosowanych: insulinie, lekach, leczeniu i suplementach diety

Jeśli pracujesz na stanowisku decyzyjnym:
• odpocznij chwilę przed badaniem EKG
• nie pij przed badaniem EKG kawy, mocnej herbaty, napojów energetycznych oraz nie pal papierosów

 • Pracownicy biurowi z pracą przy monitorze ekranowym

  Lekarz medycyny pracy

 • Pracownik biurowy prowadzący samochód do celów służbowych (kat. B)

  Glukoza
  Test psychotechniczny
  Okulista
  Lekarz medycyny pracy

 • Pracownik na stanowisku decyzyjnym z pracą przy monitorze ekranowym

  Lipidogram
  EKG
  Lekarz medycyny pracy

Zakres wymaganych badań może różnić się od przedstawionych powyżej i jest uzależniony od informacji zamieszczonych przez pracodawcę na skierowaniu na badania oraz zaleceń lekarskich. Cena badań może wzrosnąć w zależności od ew. dodatkowych badań/zaświadczeń w zależności od wskazań lekarza.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów