• ul. Świętokrzyska 18, Warszawa
  • 022 829 93 52 / 022 829 93 53
  • info@gadmed.pl
Badania medycyny pracy w 1 dzień – umów wizytę na jutro

Pamiętaj! Przed wizytą:
• przygotuj dowód osobisty (lub inny dokument potwierdzający tożsamość)
• przekaż w Rejestracji skierowanie od pracodawcy

Jeśli prowadzisz pojazd w celach służbowych:
• badanie poziomu cukru we krwi musi być wykonywane na czczo – 12 godz. bez posiłku i napoju (jedynie woda)
• jeżeli wykonywałeś już kiedyś badanie psychotechniczne – zabierz je ze sobą
• przed pobraniem krwi poinformuj o stosowanych: insulinie, lekach, leczeniu i suplementach diety

Jeśli pracujesz na stanowisku decyzyjnym:
• odpocznij chwilę przed badaniem EKG
• nie pij przed badaniem EKG kawy, mocnej herbaty, napojów energetycznych oraz nie pal papierosów

Pracownicy biurowi z pracą przy monitorze ekranowym
Okulista
Lekarz medycyny pracy

Pracownik biurowy prowadzący samochód do celów służbowych (kat. B)
Glukoza
Test psychotechniczny
Neurolog
Okulista
EKG po 50 r.ż.
Lekarz medycyny pracy

Pracownik na stanowisku decyzyjnym z pracą przy monitorze ekranowym
Cholesterol
Okulista
EKG
Lekarz medycyny pracy

Zakres wymaganych badań może różnić się od przedstawionych powyżej i jest uzależniony od informacji zamieszczonych przez pracodawcę na skierowaniu na badania oraz zaleceń lekarskich. Cena badań może wzrosnąć w zależności od ew. dodatkowych badań/zaświadczeń w zależności od wskazań lekarza.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów