• ul. Świętokrzyska 18, Warszawa
  • 022 829 93 52 / 022 829 93 53
  • info@gadmed.pl

Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się z GADMED sp. z o.o.
lub osób, których dane zostały przekazane w toku takich kontaktów