• ul. Świętokrzyska 18, Warszawa
 • 022 829 93 52 / 022 829 93 53
 • info@gadmed.pl

Na podstawie ustawy o transporcie drogowym każdy kierowca zawodowy , który wykonuje przewóz drogowy, jest zobowiązany do poddania się badaniom lekarskim. Są one przeprowadzane w celu stwierdzenia czy kierowca może wykonywać pracę na stanowisku kierowcy, poprzez stwierdzenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych. Badania dla kierowców  są wykonywane również:

 1. osobom ubiegającym się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub uprawnienia do kierowania tramwajem,
 2. osobom przedłużającym ważność prawa jazdy określonej kategorii lub pozwolenia na kierowanie tramwajem,
 3. osobom ubiegającym się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia,
 4. kierującym motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
 5. osobom posiadającym prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu ich zdrowia,
 6. osobom występującym o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego dokumentu.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w ramach badania lekarskiego uprawniony lekarz ocenia u osoby badanej ogólny stan zdrowia, a w szczególności stan układu krążenia, układu oddechowego, układu nerwowego, sprawność narządu ruchu i stan psychiczny. Przy rejestracji na badania pacjent jest zapisywany na konsultację okulistyczną, neurologiczną, laryngologiczną, psychologiczną oraz inne badania diagnostyczne: pole widzenia, audiogram, poziom cukru, EKG po 50 roku życia. Na koniec, z kompletem wyników badań, trafia do lekarza medycyny pracy, uprawnionego do przeprowadzania badań kierowców.

Badania lekarskie kierowców dotyczą również osób, które w ramach obowiązków służbowych korzystają z samochodów i zostały skierowane przez pracodawcę na obowiązkowe badania wstępne lub okresowe. Badania te nie podlegają przepisom ustawy o transporcie drogowym, lecz są wykonywane na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie pracy.

Pamiętaj! Przed wizytą:
• przygotuj prawo jazdy i dowód osobisty (lub inny dokument potwierdzający tożsamość)
• przekaż w Rejestracji skierowanie od pracodawcy
• jeżeli wykonywałeś już kiedyś badanie psychotechniczne – zabierz je ze sobą
• odpocznij chwilę przed badaniem EKG
• nie pij przed badaniem EKG kawy, mocnej herbaty, napojów energetycznych oraz nie pal papierosów
• badanie poziomu cukru we krwi musi być wykonywane na czczo – 12 godz. bez posiłku i napoju (jedynie woda)
• przed pobraniem krwi poinformuj o stosowanych: insulinie, lekach, leczeniu i suplementach diety

 • Osoba prowadząca samochód do celów służbowych (kat. B)

  Glukoza
  Test psychotechniczny
  Okulista
  Lekarz medycyny pracy

 • Osoba na stanowisku kierowcy (np. kat. B, tiry)

  Glukoza
  Test psychotechniczny
  Okulista
  Pole widzenia
  Lekarz medycyny pracy

 • Kierowanie pojazdem z przewozem osób (np. taksówkarz, kierowca autobusu, instruktor)

  Glukoza
  Test psychotechniczny
  Laryngolog
  Neurolog
  Okulista
  Pole widzenia
  EKG
  Lekarz medycyny pracy

 • Kierowca pojazdu uprzywilejowanego (np. ambulans, wóz strażacki)

  Glukoza
  Test psychotechniczny
  Okulista
  Laryngolog
  Neurolog
  Pole widzenia
  EKG
  Lekarz medycyny pracy

Zakres wymaganych badań może różnić się od przedstawionych powyżej i jest uzależniony od informacji zamieszczonych przez pracodawcę na skierowaniu na badania oraz zaleceń lekarskich. Cena badań może wzrosnąć w zależności od ew. dodatkowych badań/zaświadczeń w zależności od wskazań lekarza.

Podstawa prawna:
Badania kierowców zawodowych
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
Badania z zakresu medycyny pracy
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów