• ul. Świętokrzyska 18, Warszawa
 • 022 829 93 52 / 022 829 93 53
 • info@gadmed.pl

Pamiętaj! Przed wizytą:
• przygotuj dowód osobisty (lub inny dokument potwierdzający tożsamość)
• przekaż w Rejestracji skierowanie od pracodawcy
• badanie poziomu cukru we krwi musi być wykonywane na czczo – 12 godz. bez posiłku i napoju (jedynie woda)
• przed pobraniem krwi poinformuj o stosowanych: insulinie, lekach, leczeniu i suplementach diety

 • Dozorca/pracownik ochrony (bez broni)

  Lekarz medycyny pracy

 • Dozorca/pracownik ochrony pracujący w nocy (bez broni)

  Lekarz medycyny pracy

 • Pracownik ochrony z bronią

  Psychiatra
  Okulista
  Pole widzenia
  Psycholog uprawniony do badań na pozwolenie na broń
  Lekarz medycyny pracy uprawniony do badań na pozwolenie na broń

Zakres wymaganych badań może różnić się od przedstawionych powyżej i jest uzależniony od informacji zamieszczonych przez pracodawcę na skierowaniu na badania oraz zaleceń lekarskich. Cena badań może wzrosnąć w zależności od ew. dodatkowych badań/zaświadczeń w zależności od wskazań lekarza.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
• Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
• Ustawa o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r.
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń