• ul. Świętokrzyska 18, Warszawa
  • 022 829 93 52 / 022 829 93 53
  • info@gadmed.pl
Badania medycyny pracy w 1 dzień – umów wizytę na jutro

Pamiętaj! Przed wizytą:
• przygotuj dowód osobisty (lub inny dokument potwierdzający tożsamość)
• przekaż w Rejestracji skierowanie od pracodawcy
• przed pobraniem krwi poinformuj o stosowanych: insulinie, lekach, leczeniu i suplementach diety
• próbkę moczu (ok. 5 ml) oddaj do jałowego pojemnika (mocz poranny z tzw. środkowego strumienia)
• przekaż pojemnik z moczem do punktu pobrań w godz. 7:40 – 9:45

Lekarz/stomatolog
Bilirubina
ALAT
OB
Morfologia
Analiza moczu
Lekarz medycyny pracy
Lekarz/technik radiolog
Retikulocyty
OB
Morfologia
Analiza moczu
Okulista
Lekarz medycyny pracy
Pielęgniarka/położna/salowa
Bilirubina
ALAT
Morfologia
OB
Analiza moczu
Lekarz medycyny pracy
Asystentka stomatologiczna
Bilirubina
ALAT
Morfologia
Analiza moczu
Lekarz medycyny pracy
Ratownik medyczny
Bilirubina
ALAT
Morfologia
Analiza moczu
Lekarz medycyny pracy
Fizjoterapeuta (pole magnetyczne, laser)
Neurolog
Okulista
EKG
Lekarz medycyny pracy
Laborant
Bilirubina
ALAT
Morfologia
Analiza moczu
Lekarz medycyny pracy
Weterynarz
Bilirubina
Alat
Kreatynina
Morfologia
Analiza moczu
Spirometria
Lekarz medycyny pracy

Zakres wymaganych badań może różnić się od przedstawionych powyżej i jest uzależniony od informacji zamieszczonych przez pracodawcę na skierowaniu na badania oraz zaleceń lekarskich. Cena badań może wzrosnąć w zależności od ew. dodatkowych badań/zaświadczeń w zależności od wskazań lekarza.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy