• ul. Świętokrzyska 18, Warszawa
 • 022 829 93 52 / 022 829 93 53
 • info@gadmed.pl
  • 31 PAŹDZIERNIK 23

  Ogłoszenie – Niszczenie dokumentacji medycznej

  (31.10.2023 r.) Ogłoszenie o niszczeniu dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

  Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie (niszczenie) dokumentacji medycznej (indywidualnej wewnętrznej) pacjentów NZOZ Przychodni Medycyny Pracy i Lecznictwa GADMED, którzy ostatnią wizytę odbyli do dnia 31.12.2002 r.

  Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia, tj.:

  • pacjenci,
  • przedstawiciele ustawowi pacjentów (np. rodzice dzieci będących pacjentami),
  • osoby upoważnione przez pacjenta,

  będą mogły odebrać dokumentację po zgłoszeniu się do placówki do dnia 31.01.2024 r.

  Po upływie wyznaczonego terminu dokumentacja, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zostanie przeznaczona do brakowania.

  Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.