• ul. Świętokrzyska 18, Warszawa
  • 022 829 93 52 / 022 829 93 53
  • info@gadmed.pl

W oparciu o Kodeks Pracy i Ustawę o służbie medycyny pracy nasze centrum medyczne w Warszawie przeprowadza badania profilaktyczne – wstępne, okresowe i kontrolne.

Zapewniamy dostęp do lekarzy specjalistów niezbędnych do przeprowadzenia wymaganych badań (okulista, laryngolog, neurolog), a także badania dodatkowe dla specyficznych zawodów np. kierowców, operatorów wózków widłowych oraz dla osób ubiegających się lub przedłużających pozwolenie na broń.

Nasze centrum medycyny pracy przeprowadza również badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

Sprawdź zakres badań na poszczególne stanowiska: