• ul. Świętokrzyska 18, Warszawa
  • 022 829 93 52 / 022 829 93 53
  • info@gadmed.pl

Pamiętaj! Przed wizytą:
• przygotuj dowód osobisty (lub inny dokument potwierdzający tożsamość)
• przekaż w Rejestracji skierowanie od pracodawcy

Jeśli Twoja praca wiąże się z wysiłkiem fizycznym:
• odpocznij chwilę przed badaniem EKG
• nie pij przed badaniem EKG kawy, mocnej herbaty, napojów energetycznych oraz nie pal papierosów

Nauczyciel
Laryngolog
Lekarz medycyny pracy

Nauczyciel pracujący przy monitorze/informatyk
Laryngolog
Okulista
Lekarz medycyny pracy

Aktor
Laryngolog
Lekarz medycyny pracy

Muzyk/solista
Laryngolog
Audiogram
Lekarz medycyny pracy

Tancerz
EKG
Lekarz medycyny pracy

Pracownik muzealny mający kontakt z grzybami, pleśniami
Spirometria
RTG klatki piersiowej
Lekarz medycyny pracy

Zakres wymaganych badań może różnić się od przedstawionych powyżej i jest uzależniony od informacji zamieszczonych przez pracodawcę na skierowaniu na badania oraz zaleceń lekarskich. Cena badań może wzrosnąć w zależności od ew. dodatkowych badań/zaświadczeń w zależności od wskazań lekarza.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy