• ul. Świętokrzyska 18, Warszawa
  • 022 829 93 52 / 022 829 93 53
  • info@gadmed.pl

Pamiętaj! Przed wizytą:
• przygotuj dowód osobisty (lub inny dokument potwierdzający tożsamość)
• przekaż w Rejestracji skierowanie od pracodawcy
• odpocznij chwilę przed badaniem EKG
• nie pij przed badaniem EKG kawy, mocnej herbaty, napojów energetycznych oraz nie pal papierosów
• jeżeli wykonywałeś już kiedyś badanie kału na nosicielstwo – zabierz je ze sobą

Kucharz
EKG
Lekarz medycyny pracy
Badanie kału na nosicielstwo na zlecenie pracodawcy
zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych na zlecenie pracodawcy

Piekarz/cukiernik
EKG
Spirometria
Lekarz medycyny pracy
Badanie kału na nosicielstwo na zlecenie pracodawcy
zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych na zlecenie pracodawcy

Kelner/barman
Lekarz medycyny pracy
Badanie kału na nosicielstwo na zlecenie pracodawcy
zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych na zlecenie pracodawcy


Zakres wymaganych badań może różnić się od przedstawionych powyżej i jest uzależniony od informacji zamieszczonych przez pracodawcę na skierowaniu na badania oraz zaleceń lekarskich. Cena badań może wzrosnąć w zależności od ew. dodatkowych badań/zaświadczeń w zależności od wskazań lekarza.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
• Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi